Uw nieuwbouwproject gefixd®

Met jarenlange ervaring op het gebied van verkopen en begeleiden van nieuwbouwprojecten kennen we alle facetten van de nieuwbouwsector. Wij verlenen diensten en bieden ondersteuning aan projectontwikkelaars, woningcorporaties, ontwikkelende bouwbedrijven en makelaars. We doen dit op het terrein van management, marketing, en de organisatie en verkoop van nieuwbouwprojecten. Verder begeleiden we kopers in hun keuzeproces en kunnen we potentiële kopers op financieel gebied van dienst zijn.

Flexibel Dienstenpakket

De markt verandert steeds sneller. Dit vraagt om een grote mate van flexibiliteit van bedrijven. Maar hoe doe je dat? Door organisatorische maatregelen en een brede inzetbaarheid.

Kenmerkend voor Fixd is de flexibele inzet van alle diensten die u nodig heeft om de verkoop van een nieuwbouwproject tot een succes te maken.

Onze doelstelling is om onze relaties op een professionele en servicegerichte manier te ondersteunen. Hiermee is men verzekerd van één aanspreekpunt, een goede bereikbaarheid en flexibele spreekuren.

Samengevat bestaat ons flexibele dienstenpakket uit de volgende verkoopondersteunende diensten:

  • Duokoop
  • Projectmakelaardij
  • Communicatie en Projectorganisatie
  • Kopers begeleiding
  • Financieel advies

Duokoop

Vastgoedpartijen streven naar het optimaliseren van rendement en het verlagen van financieel risico. Hierbij is de doorlooptijd van een project en de grootte van de totale doelgroep potentiële kopers van zeer groot belang.

Door capaciteitstekorten bij bouwbedrijven en gemeenten, zijn de bouwkosten (grondstof & personeelskosten) aan het stijgen. Dit zorgt voor hinderlijke vertragingen en hogere kosten voor projecten, met lagere marges tot gevolg.

Met Duokoop is de koopcapaciteit (maximale koopsom) van consumenten groter. Hierdoor is uw nieuwbouwproject voor meer mensen haalbaar. Voor u, betekent dit meer potentiële kopers, en een snellere verkoop tegen betere prijzen. Met Duokoop verlaagt u uw projectrisico en heeft u een betere prijsbepaling voor uw woningen.

Door uw nieuwbouwproject te verkopen op basis van Duokoop hebben meer kopers voldoende inkomen om de woning te financieren waardoor het project sneller verkoopt.

Daarnaast helpt u ook om een maatschappelijk probleem te adresseren, de moeilijke marktomstandigheden op de woningmarkt voor starters en doorstromers. Dit kan mogelijk een voordeel zijn bij het verkrijgen van grond van een gemeente.

Projectmakelaardij

Verkopen met kennis van de markt 

De belangrijkste vragen bij de start van de ontwikkeling van een nieuwbouwproject zijn: Waar heeft de markt behoefte aan? In welk segment moet worden gebouwd? Welke doelgroepen spreken we aan?

Fixd verkent de woningmarkt, doet onderzoek naar de haalbaarheid, maakt een analyse van de markt en adviseert u bij de keuze van het juiste segment en het bepalen van de doelgroepen. Afhankelijk van de opdracht stellen we vervolgens een team met de juiste combinatie van disciplines samen om zodoende tot het gewenste resultaat te komen. Daarbij houden we rekening met de signatuur die u aan het project wenst te geven.

Wij zijn onafhankelijk en uitsluitend gericht op de organisatie en verkoop van nieuwbouwprojecten, zonder enig belang in de verkoop van woningen in de bestaande markt.

Communicatie en projectorganisatie

Essentieel voor een succesvol verloop is, dat voor aanvang zowel intern als extern duidelijke afspraken zijn gemaakt over taken, verantwoordelijkheden, planning en mogelijk- en onmogelijkheden van betrokken partijen.

Samen met u stellen we een plan van aanpak op. Hierin worden de verschillende fasen, bijbehorende acties en budgetten beschreven. In overleg met u en overige betrokken partijen maken we een vertaling van het verkoopactieplan en de communicatiestrategie naar de uiteindelijke verkoop. We stellen de verkoopdocumentatie samen en organiseren onder andere verkoopinformatieavonden, stellen advertentiecampagnes op en generen free publicity.

Kopers begeleiding

Fixd verzorgt de begeleiding van kopers en aspirant-kopers tijdens het hele aankooptraject. Op een klantgerichte manier, waarbij goede informatieverschaffing en het snel oplossen van problemen centraal staan. De persoonlijke begeleiding houdt meer in dan het zorgen voor een ondertekend exemplaar van de koop- en de aannemingsovereenkomst. Vanaf de inschrijving tot aan de oplevering van de woning blijven we betrokken. Wij bemiddelen en begeleiden kopers keuzeprocessen en zijn aanspreekpunt bij vragen en eventuele problemen.

Financieel advies

Inzicht in de mogelijkheden

Welke ondersteuning en welke mogelijkheden kunnen er geboden worden op het gebied van financiële haalbaarheid en financieringsmogelijkheden? Wij begeleiden en bieden ondersteuning aan kopers bij het inventariseren van risico’s in relatie tot wonen, werken, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?
Neem dan contact met ons op:

Maak een afspraak